ക്ലാസില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള വീഡിയോകള്‍ 'പഠനവിഭവങ്ങള്‍'എന്ന പേജില്‍ നിന്നും download ചെയ്യാവുന്നതാണ്..ക്ലാസ് 7 അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം-യൂണിറ്റ് 1- മണ്ണില്‍ പൊന്നു വിളയിക്കാം..യൂണിറ്റ് 5 -വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോള്‍...ക്ലാസ് 6 അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം-യൂണിറ്റ് 5- ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് ക്ലാസ് V സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം-യൂണിറ്റ് 7-ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങള്‍,യൂണിറ്റ് 8 അഹിംസ, അറിവ്, അധികാരം... 'പഠനവിഭവങ്ങള്‍'എന്ന പേജില്‍ നിന്നും വീ‍ഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം......

Saturday, 2 July 2016

സ്ക്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തന കലണ്ടര്‍-ജൂലായ് മാസം

ജൂലൈ 

2016ജൂലൈ 1വെള്ളി

SRG യോഗം

 • ക്ലാസ് പിടിഎ-അവലോകനം
 • യൂണിറ്റ് വിലയിരുത്തല്‍-ആസൂത്രണം
 • ജൂലൈ 5ബഷീര്‍ ചരമദിനം-ആസൂത്രണം

ജൂലായ് 4 തിങ്കള്‍
ബേസിക്ക് ഗ്രൂപ്പ്-ക്ലാസുതലം

 • മഴക്കാല രോഗങ്ങള്‍ -സെമിനാര്‍ അവതരണം,വിലയിരുത്തല്‍
 • ക്ലാസ് പത്രനിര്‍മ്മാണം (ഈ ആഴ്ച )നാലു ഗ്രൂപ്പ് നാലു പത്രങ്ങള്‍
 • സ്ക്കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇലക്ഷന്‍-നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍
 • നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കല്‍
 • സയന്‍സ് ക്ലബ്ബ്,സാമൂഹ്യശാസ്ത്രക്ലബ്ബ് രൂപീകരണം

ജൂലൈ 5 ചൊവ്വ
ജൂലൈ 5ബഷീര്‍ ചരമദിനം

 • അസംബ്ലി-വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ അനുസ്മരണം
 • ബഷീര്‍ കഥകള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തല്‍
 • വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ -ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദര്‍ശനം
 • ബഷീര്‍ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനം
 • ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് രൂപീകരണം


ജൂലൈ 8 വെള്ളി

യൂണിറ്റ് വിലയിരുത്തല്‍ ആരംഭം

SRG യോഗം

 • ലോകജനസംഖ്യാദിനം-ആസൂത്രണം

ജൂലൈ 11തിങ്കള്‍
 ലോകജനസംഖ്യാദിനം

 • അസംബ്ലി-ലഘുപ്രഭാഷണം
 • സ്ലൈഡ് ഷോ
യൂണിറ്റ് വിലയിരുത്തല്‍
ബേസിക്ക് ഗ്രൂപ്പ്-ക്ലാസുതലം

 • ക്ലാസ് പത്രം-പ്രകാശനവും വിലയിരുത്തലും
 • ഈ ആഴ്ച -ചാന്ദ്രദിനം-ഗ്രൂപ്പ് ക്വിസിന് തയ്യാറെടുപ്പ്

ജൂലൈ 12 ചൊവ്വ

യൂണിറ്റ് വിലയിരുത്തല്‍

ജൂലൈ 13 ബുധന്‍
യൂണിറ്റ് വിലയിരുത്തല്‍ജൂലൈ 14 ചൊവ്വ
സ്ക്കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇലക്ഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം

 • നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക-സൂക്ഷ്മപരിശോധന
 • സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ അന്തിമപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കല്‍
 • ചിഹ്നം അനുവദിക്കല്‍
 • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ആരംഭം


ജൂലൈ 14 വ്യാഴം
PTA,SMC ജനറല്‍ ബോഡി യോഗം

 • പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കല്‍

ജൂലൈ 15 വെള്ളി

SRG യോഗം

 • ചാന്ദ്രദിനം-പ്ലാനിങ്ങ്
 • സ്ക്കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇലക്ഷന്‍-പ്ലാനിങ്ങ്
 • യൂണിറ്റ് വിലയിരുത്തല്‍ അവലോകനം-പരിഹാര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യല്‍

 ജൂലൈ 18 തിങ്കള്‍
ബേസിക്ക് ഗ്രൂപ്പ്-ക്ലാസുതലം

 • ചാന്ദ്രദിനം-ഗ്രൂപ്പ് ക്വിസ്-വിജയികളെ കണ്ടെത്തല്‍
 • ഈ ആഴ്ച-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തന്ത്രങ്ങള്‍,നടപ്പാക്കല്‍

ജൂലൈ 21വ്യാഴം
ചാന്ദ്രദിനം

 • അസംബ്ലി-ചാന്ദ്രദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം-പ്രസംഗം
 • ബഹിരാകാശ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകള്‍-ടോക്ക് ഷോ(സയന്‍സ് ക്ലബ്ബ്)
 • സിനിമാ പ്രദര്‍ശനം

 ജൂലൈ 22 വെള്ളി
സ്ക്കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇലക്ഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം

 • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള ക്ലാസ്
SRG യോഗം
 • കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ അവലോകനം
 • പാഠാസൂത്രണം
 • ക്ലസ് പിടിഎ- അജണ്ട രൂപീകരണം

ജൂലൈ 25 തിങ്കള്‍
ബേസിക്ക് ഗ്രൂപ്പ്-ക്ലാസുതലം

 • ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട simple experiments(ഈ ആഴ്ച)
 • കണ്ടെത്തലും ആസൂത്രണവും
 • സ്ക്കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇലക്ഷന്‍ പ്രചാരണം
 • മീറ്റ് ദ കേന്‍ഡിഡേറ്റ്

ജൂലൈ 27 ബുധന്‍
സ്ക്കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇലക്ഷന്‍

 • പോളിങ്ങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം
 • പോളിങ്ങ്
ഉച്ച
 • വോട്ടെണ്ണല്‍
 • ഫലപ്രഖ്യാപനം
 • തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ

ജൂലൈ 28 വ്യാഴം
ക്ലാസ് പിടിഎ

 • ജൂലൈ  മാസത്തെ പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍-അവലോകനം
 • കുട്ടികളുടെ പഠനനേട്ടങ്ങള്‍-യൂണിറ്റ് വിലയിരുത്തല്‍
 • പോര്‍ട്ട് ഫോളിയോ sharing
 • കുട്ടിയെക്കുറിച്ച്  അമ്മയും അമ്മയെക്കുറിച്ച് കുട്ടിയും
 • ആഗസ്ത് മാസം-പഠനനേട്ടങ്ങള്‍,കുട്ടികള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ട പിന്തുണ

ജൂലൈ 29 വെള്ളി
SRG യോഗം

 • ക്ലസ് പിടിഎ- അവലോകനം
 • ഗലീലിയോ ദിനം,ഹിരോഷിമാ ദിനം-പ്ലാനിങ്ങ്


2 comments: